Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is a way of foolishness. Help them insted to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting tomatoes, apples and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand. And make the ordinary come alive for them. The extraordinary will take care of itself.

William Martin

Erhverv

Gennem mange år har jeg arbejdet med personaleledelse, uddannet fagpersoner i personaleledelse og jeg har nu etableret en afdeling i Broeng Consult, hvor jeg håber at jeg kan tilgodese behovet for ledersparring og ekstern personaleledelse hos små og mellemstore virksomheder.

Der ud over arbejder jeg med bestyrelsesopgaver, som professionelt bestyrelsesmedlem gennem ASNET, som mentor ved Erhvervsforeningen, Jammerbugt Kommune og som medlem af Erhvervsrådet ved Jammerbugt Kommune.

Under Erhverv tilbyde jeg at varetage opgaver, der vedrører personaleledelse for små og mellemstore virksomheder. Det er min erfaring, at der er et stort behov for dette, idet mange små og mellemstore virksomheder ledes af en fagperson f.eks. en murer, tømrer, ingeniør eller anden fagperson, med et andet speciale og som qua sit fag ikke nødvendigvis har tilegnet sig de nødvendige kompetencer indenfor personaleledelse, samt at virksomheden ikke har en størrelse, som giver plads til ansættelse af en personalechef. Erfaringen er at en investering i 'den bløde del' af virksomhedsledelse er en hjælp til personalet, som oplever sig hjulpet, prioriteret og taget alvorligt, og at det er med til at give en positiv afsmitning på arbejdsmiljøet. Et sundt arbejdsmiljø i en sund virksomhed har betydning for virksomhedens resultat, da det giver et reduceret sygefravær, mindre flow og udskiftning af personale - kompetencerne bliver og udvikler sig i virksomheden.

De opgaver som varetages af Broeng Consult er alle opgaver der vedrører 'den bløde del' af ansvaret for personalets trivsel. Det kan være følgende:


Alle tiltag har afsæt i et samarbejde med virksomhedens ledelse og den forretningsmæssige udvikling.

Broeng Consult samarbejder med Dorthe Nørregaard, Pramo.dk, vedrørende løsninger om administration af Løn og Regnskab. Pramo tilbyder outsourcing af lønadministration og bogholderi. Administration af dansk, svensk, norsk, grønlandsk og færøsk løn. Det er muligt at finde link til Pramo under Samarbejdspartnere.


Alle aftaler laves individuelt med den enkelte virksomhed og skræddersyes i forhold til virksomhedens behov og forudsætninger.

Jeg deltager gerne i et uforpligtigende og afklarende møde.