You can never make the same mistake twice because the second time you make it, it's not a mistake, it's a choice.

Unknown

Profil

Jeg er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet og har efteruddannet mig dels med en 3-årig familieterapeutuddannelse fra The Kempler Institutet of Scandinavia A/S, 1993 og som organisations-gruppeanalytiker fra Gruppeanalytisk Institut i Århus, 2007. Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF) samt ECP og WCP certificeret.

Aktuelt arbejder jeg på en Ph.d. ved Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi med projektet Innovative Processer i Offentlig Virksomhed. Samme sted er jeg tilknyttet Master i Læreprocesser, specialisering i Ledelses- og Organisations-psykologi (LOOP).

Jeg har været selvstændig sideløbende med mit arbejde siden 1991; fra 2001 på fuld tid og arbejder i dag med organisations-, ledelse- og medarbejder-udvikling, samt faglig- og personlig udvikling i min virksomhed Broeng Consult, jf. www.broeng.dk.

Arbejdsmæssigt har jeg fokus på udvikling af sunde samspilsprocesser på arbejdspladser, hvor jeg sammen med ledelsen arbejder med både faglig udvikling og udvikling af identitet, kultur og teamsamarbejde.

Jeg bestrider flere tillidsposter gennem bestyrelses arbejde og er medlem af Erhvervsrådet i Jammerbugt Kommune samt medlem af ASNET Board - professionelt bestyrelsesarbejde. Af faglig interesse er jeg medlem af forskellige faglige netvæk, blandt andet FORSA, jf. www.forsa.dk, som er et mødested for forskere, praktikere og undervisere, som interesserer sig for forskning og udvikling i socialt arbejde. Og medlem af NAPSO, jf. www.napso.dk, som er et netværk for alle der er interesserede i anvendt psykodynamisk organisationspsykologi.

Arbejdsmæssigt har jeg erfaring fra ansættelse ved Børne- og Unge området, Aalborg Kommune, fra Psykiatrisk Sygehus, Region Nord og fra Børne- og Familiecenter, Aalborg, hvor jeg arbejdede som konsulent og senere blev leder af Døgninstitutionen Theodorsminde. Endvidere har jeg erfaring fra arbejde som konsulent, underviser, bestyrelsesmedlem og direktør ved The Kempler Institute of Scandinavia.